Добре дошли в БУЛАРМС - интернет магазинът на всички,
чието хоби са оръжията, ловът и свободното време

 

Условия за ползване


С условията за ползване се уреждат отношенията между доставчика на електронната услуга www.bularms.com и потребителите на електронния магазин. Условията са базирани върху действащото законодателство на Република България за електронната търговия и свързаните с него закони. Същите се прилагат при възникнали неуредени въпроси в УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Лични данни:

Естеството на електронната услуга изисква някои лични данни за потребителя на електронната услуга.

При регистрация потребителят предоставя лични данни, които са конфиденциални и не се преотстъпват на трети страни. Целта на личните данни на потребителя на електронната услуга има за цел подобряване качеството на неговото обслужване.

Чрез предоставените лични данни, потребителят получава потребителско име и парола, посредством които се идентифицира, и с които получава достъп до пазаруване.

Поръчка:

След направената от потребителя поръчка в интернет магазина, представител на bularms.com се свързва с него посредством посочените от потребителя данни за контакт (електронна поща или телефон). Целта на контакта е потвърждаване цената на поръчания продукт и срока на доставка. След потвърждаване от страна на потребителя, поръчката се счита за приета. Ако представител на bularms.com не успее да се свърже с потребителя, поръчката не се изпълнява.

Подаването на точна и актуална информация от страна на потребителя е гаранция за неговото качествено обслужване. При подаване на неточна информация от страна на потребителя поръчката се счита за невалидна.

Някои от продуктите, обявени в електронен магазин Bularms.com, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОРЪЧВАНИ по електронен път. Това са ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, ГАЗОВО И ВЪЗДУШНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИТЕ ЗА ТЯХ, както и ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Доставка:

Доставката на поръчания продукт (продукти) от онлайн магазина Bularms.com на територията на Република България се осъществява посредством куриерски фирми.

Цената на доставката на територията на Република България зависи от теглото и стойността на продукта.

Срокът на доставка на територията на Република България е от 1 до 3 работни дни след потвърждение на поръчката. Срокът се определя от деня, в който е потвърдена поръчката, населеното място и графика на куриера. За Ваше улеснение след потвърждаване на поръчката ще Ви уведомим кога може да очаквате вашата доставка на заявения от Вас адрес.

ВАЖНО: При доставка на пратката от куриерската служба е задължителна проверка от страна на потребителя в присъствието на куриера на състоянието и съответствието на пратката. При констатирани несъответствия, моля да се свържете с нас. При констатирани механични увреждания на продукт вследствие на транспортиране на пратката, моля направете протокол с куриера и се свържете с нас.

Гаранция:

Bularms.com гарантира на потребителите на електронния магазин за качеството на поръчания продукт до момента на неговото изпращане. Проверката на продукта се извършва както при изпращането, в присъствието на куриера, приемащ пратката, така и при получаването на продукта, в присъствието на куриера, доставящ пратката. Ако при доставянето на продукта е установено несъответствие с направената поръчка или повреда на продукта, потребителят има право да откаже пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от използване на продукта извън неговото предназначение, употреба извън указаните в описанието на продукта начини на употреба, използването на консумативи, които не са за съответния продукт, наднормено натоварване на продукта.

Права и задължения на bularms.com:

- Задължава се да изпрати поръчания продукт в договорения срок.

- Задължава се да изпрати продукта в производствена опаковка, освен в случаите, когато продуктът производствено е без опаковка.

- Има право да НЕ изпълни поръчка при предоставени неверни лични данни от страна на потребителя.

- Не носи отговорност в случаи на невярна информация от страна на производителя за произведения от него продукт.

- Не носи отговорност за забавена пратка от обстоятелства независещи от Bularms.com

Права и задължения на потребителя на електронен магазин bularms.com

- Потребителят е задължен да посочи валидни телефонен номер и адрес за доставка.

- Потребителят е задължен да заплати цената на продукта от съответната поръчка и цената на транспортната услуга. Двете цени са независими и се заплащат поотделно.

- Има право да получи продукта от направената от него поръчка в електронен магазин Bularms.com, освен в случаите, когато поръчката е невалидна.

- Има право да не приеме стоката от поръчката и да поиска нейното връщане в следните случаи:

* Когато между поръчания вид продукт и получения вид продукт има несъответствие.
* Когато при проверка в присъствието на куриер при получаването на продукта е констатиран видим дефект на продукта, при нарушена цялост на фабрична опаковка в следствие на транспортирането.

* Когато между цената на поръчания продукт и на доставения продукт има несъответствие.
* Когато между размера на поръчания продукт и на доставения продукт има несъответствие.
* Когато между бройката на поръчаните продукти и на доставените продукти има несъответствие.
* В сроковете посочени от законодателя.

 

Цената на продуктите и плащане на доставката:

Цената на продуктите е в български лева за един брой с включен ДДС. В случаите когато единичната цена е за няколко броя, това ще бъде указано.

Заплащането на доставката става след нейното получаване от куриерската фирма с наложен платеж.

Връщане на продукта и връщане на заплатена за продукта сума:

Всеки потребител, ако е физическо лице, има право да върне закупената от него една или повече стоки, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането им. За целта потребителят може да използва образеца на уведомление Приложение №1 към настоящите Условия.

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане в Bularms.com (на адреса, посочен в контактите). Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена от всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.

Транспортните разходи за връщане на стоката от клиента към Bularms.com са за сметка на клиента.

Интернет магазинът Bularms.com възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда, описан в чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят може да предяви рекламация в рамките на гаранционния срок, като продуктът следва да е със запазен външен вид и запазена опаковка.

При фабричен дефект – безплатно извършване на ремонта на продукта, Bularms.com поема транспортните разходи в двете посоки. Срокът за извършването на ремонта на продукта е не повече от един месец след предявяването на рекламацията от страна на потребителя, срокът за ремонт е упоменат в Закон за защита на потребителите чл.113(1).

Подмяна на дефектиралия продукт с нов е възможно само когато дефектиралият не може да бъде ремонтиран в едномесечния срок.

Връщане на заплатената сума за продукт. Това става когато не може да се поправи дефектиралият продукт в едномесечния срок или не можем да заменим същия с нов. „Чл.114(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламация от потребителя.“

Потребителят на електронната услуга и доставчикът на електронната услуга Bularms.com се задължават да спазват действащото законодателство на Република България и настоящите общи условия за пазаруване в онлайн магазин Bularms.com.

Искане от субекта на лични данни за тяхното изтриване - сваляне на файла от тук

 

Приложение №1
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
 
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 
- Поръчано на*/получено на*
 
- Име на потребителя/ите
 
- Адрес на потребителя/ите
 
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 

© 2013 BulArms Всички права запазени.

Powered by design2you.org