Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 

На 03.07.2023, БУЛАРМС ЕООД започна изпълнението на проект № BG-RRP-3.005-4475-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирано от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. В рамките на проекта в БУЛАРМС ЕООД ще бъде внедрена „Система за управление на взаимоотношенията с клиенти“, която ще подобри работата на фирмата и ще допринесе за по-устойчивото й развитие. Стойността на проекта е 20 000, 00 лева, от които 20 000, 00 лева са безвъзмездната финансова помощ.

Партньори